Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej


ZAWIADOMIENIE

Informuje się, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1430 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej z następującym porządkiem obrad:

  1. Opinia komisji na temat projektów uchwał w sprawie:
    • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Leśnica,
    • ustalenia na terenie gminy Leśnica zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Infrastruktury Społecznej

/-/ Kazimierz Mierzejewski

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA