Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

           Informuję, że w dniu 3 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA RADY MIEJSKIEJ

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 sierpnia 2018 r.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

- zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.

      5. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

      6.Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

      7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

      8. Zamknięcie sesji.

                                                                                                                 Przewodniczący

   Rady Miejskiej w Leśnicy

          /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA