Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 24 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA RADY MIEJSKIEJ

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 sierpnia 2018 r. oraz z dnia 3 września 2018 r.
  4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.
  6. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  7. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
  8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
  9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Leśnicy

/-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA