Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Nagrody dla nauczycieli


W poniedziałek, 15 października 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Leśnicy odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas którego  Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski wręczył podziękowania i nagrody dla nauczycieli.

Wyróżnieni zostali następujący nauczyciele:

 • Małgorzata Gruszka  - nauczyciel religii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu Śl.,
 • Klaudiusz Lisoń – nauczyciel trąbki w Publicznej Szkole Muzycznej I st. w Leśnicy,
 • Małgorzat Bloch – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Raszowej,
 • Waldemar Bednarek – nauczyciel matematyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu Śl.,
 • Grażyna Przepiórkowska – nauczyciel języka polskiego w Publicznym Gimnazjum w Leśnicy,
 • Grażyna Lubczyk – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Leśnicy,
 • Edyta Radzewicz – pedagog, nauczyciel muzyki, wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej w Leśnicy,
 • Barbara Strokosz – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Leśnicy

Podziękowania i nagrody otrzymali również nasi dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Leśnica:

 1. Joanna Rigol - Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu  w Leśnicy,
 2. Barbara Górna - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej  w Leśnicy,
 3. Iwona Pawlus - Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Raszowej,
 4. Ewa Spinda - Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zalesiu Śl.,
 5. Gabriela Tiszbierek - Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Braci Grimm w Leśnicy
 6. Hanna Kruczek - Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia  w Leśnicy.

Nagrodę Burmistrza Leśnicy otrzymała również pani Urszula Janda instruktor mażoretek działających przy Leśnickim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Leśnicy.

 

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA