Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Jak oddać ważny głos!


Szanowni Mieszkańcy Gminy Leśnica !

Już w najbliższą niedzielę odbędą się wybory samorządowe.

Lokale wyborcze otwarte będą od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Komisji wyborczej należy okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem np. prawo jazdy czy paszport !!!

W Gminie Leśnica w wyborach do Rady Miejskiej we wszystkich okręgach wyborczych zgłoszono tylko po jednym kandydacie, tak więc radnych miejskich nie wybiera się.

W lokalu wyborczym otrzymacie Państwo od komisji wyborczej tylko 3 karty do głosowania:

  • karta formatu A5 (najmniejsza) – głosowanie na Burmistrza Leśnicy – postawienie znaku „X” w kratce „TAK” lub „NIE”,
  • średnia karta – głosowanie do Rady Powiatu Strzeleckiego – postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata, ze wszystkich nazwisk zamieszczonych na karcie,
  • największa karta  – głosowanie do Sejmiku Województwa Opolskiego – postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata, ze wszystkich nazwisk zamieszczonych na karcie do głosowania.

Drogi Wyborco, aby Twój głos był ważny należy na każdej karcie do głosowania postawić tylko jeden znak „X” .

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA