Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej


ZAWIADOMIENIE

 

            Informuje się, że w dniu 25 października 2018 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali narad Urzędu  Miejskiego w Leśnicy odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

  1. Opinia komisji na temat propozycji stawek podatków na 2019 rok.
  2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica.
  3. Opinia komisji w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
  4. Sprawy bieżące.
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA