Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Program CZYSTE POWIETRZE


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaprasza na  spotkanie informacyjne z zakresu Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Czyste Powietrze.

Spotkanie  z udziałem ekspertów, które odbędzie się w czwartek, 25 października 2018 r. o godz. 18.00 w auli Publicznego Gimnazjum w Leśnicy (wejście od strony Szkoły Muzycznej).

Celem programu jest zmniejszenie lub unikniecie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program dotyczy kosztów związanych z termoizolacją budynków jednorodzinnych i wymianą starych pieców i kotłów na kotły na: paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody a także odnawialnych źródeł energii tj. instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Program "Czyste powietrze"- szczegóły.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA