Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 października 2019 roku zmianie ulegają godziny pracy Urzędu Miejskiego w Leśnicy oraz godziny otwarcia kasy Urzędu. Więcej informacji. 

Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących


Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC?

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej), których kryterium dochodowe określone w tej ustawie nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1 402 PLN dla  osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc  systematyczne wsparcie.

POMOC UDZIELANA JEST W FORMIE PACZEK LUB POSIŁKÓW

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie2018 obejmuje artykuły spożywcze: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze, dania gotowe.

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

JAK MOŻNA ZOSTAĆ ODBIORCĄ POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ?

Poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej. OPS może wydać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej – pokój nr 4 w Urzędzie Gminy w Leśnicy, nr tel. 774048353

W sprawie skarg i uwag dotyczących sposobu dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 prosimy o kontakt z Bankiem Żywności lub z Federacją Polskich Banków Żywności albo z Instytucją Zarządzającą –Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

PDFPomoc żywnościowa.pdf
PDFPodprogram 2018 - Informacje o programie.pdf
PDFPodprogram 2018 - Zmiana do wytycznych.pdf
PDFPodprogram 2018 - Wytczne.pdf
PDFPodprogram 2018 - Opis wsparcia.pdf
PDFPodprogram 2018 - Cele i zasady programu.pdf
 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA