Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących


Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC?

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej), których kryterium dochodowe określone w tej ustawie nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1 402 PLN dla  osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc  systematyczne wsparcie.

POMOC UDZIELANA JEST W FORMIE PACZEK LUB POSIŁKÓW

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie2018 obejmuje artykuły spożywcze: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze, dania gotowe.

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

JAK MOŻNA ZOSTAĆ ODBIORCĄ POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ?

Poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej. OPS może wydać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej – pokój nr 4 w Urzędzie Gminy w Leśnicy, nr tel. 774048353

W sprawie skarg i uwag dotyczących sposobu dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 prosimy o kontakt z Bankiem Żywności lub z Federacją Polskich Banków Żywności albo z Instytucją Zarządzającą –Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

PDFPomoc żywnościowa.pdf
PDFPodprogram 2018 - Informacje o programie.pdf
PDFPodprogram 2018 - Zmiana do wytycznych.pdf
PDFPodprogram 2018 - Wytczne.pdf
PDFPodprogram 2018 - Opis wsparcia.pdf
PDFPodprogram 2018 - Cele i zasady programu.pdf
 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA