Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Leśnicy


O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 120.16.2018 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Leśnicy w dniach 24 i 31 grudnia 2018 roku Urząd będzie czynny w godzinach od 900 do 1300.

W związku z powyższym dodatkowym dniem pracy będzie dzień 1 grudnia 2018 roku tj. sobota. Urząd Miejski w Leśnicy będzie czynny w godzinach od 730 do 1530. 

 

Burmistrz Leśnicy

/-/ Łukasz Jastrzembski

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA