Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Leśnicy kadencji 2014-2018


W dniu 13 listopada 2018 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbyła się uroczysta XLVIII Sesja Rady Miejskiej podsumowująca kończącą się kadencję 2014 – 2018. Ostatnia sesja została podzielona na dwie części tzw. roboczą oraz uroczystą.

W pierwszej części obrad radni po kolei przystępowali do podejmowania uchwał oraz omówienia tematów zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Pan Ryszard Froń wraz z Burmistrzem Leśnicy Panem Łukaszem Jastrzembskim w pierwszej kolejności wręczyli Radnemu Panu Kazimierzowi Mierzejewskiemu statuetkę wraz z kwiatami z okazji Jubileuszu 30-lecia sprawowania funkcji radnego Rady Miejskiej w Leśnicy. Tym samym podkreślili, że dokonany przed laty wybór na radnego był efektem społecznego zaufania i poparcia, jakim obdarzyli go wyborcy sołectwa Zalesie Śląskie.

Następnie Przewodniczący Rady Pan Ryszard Froń wraz z Burmistrzem Leśnicy Panem Łukaszem Jastrzembskim wręczali wszystkim radnym podziękowania za konstruktywną i pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej w związku z zakończeniem kadencji Rady Miejskiej w Leśnicy w latach 2014 – 2018 wraz z drobnym upominkiem oraz kwiatami. Dziękowali za trud włożony w wykonywanie zadań radnego oraz współpracę przy podejmowaniu i rozwiązywaniu wielu spraw służących rozwojowi naszej „Małej Ojczyzny”.

Podziękowania zostały również skierowane przez Przewodniczącego Rady na ręce Pana Łukasza Jastrzembskiego Burmistrza Leśnicy za współpracę, zaangażowanie i włożony wysiłek na niwie samorządowej.

Sesja była również doskonałą okazją do wyrażenia refleksji, podsumowań oraz podziękowań za współpracę szczególnie z ust radnych, którzy już nie ubiegali się o mandat radnego podczas tegorocznych wyborów samorządowych.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim radnym za pełną zaangażowania pracę na rzecz Gminy Leśnica.

 

 

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA