Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Rada Miejska stare zdjęcia



Przewodniczacy
Ryszard Froń
KW Mniejszość Niemiecka


Wiceprzewodniczący
Rudolf Gajda
KW Mniejszość Niemiecka


Wiceprzewodniczący
Teodor Wyschka
KW Mniejszość Niemiecka


Radny
Wiktor Barteczko
KW Mniejszość Niemiecka


Radny
Ryszard Golly
KWW Ryszarda Golly


Radna
Teresa Kwoczała
KW Mniejszość Niemiecka


Radny
Marek Nowak
KW Mniejszość Niemiecka


Radny
Zygmunt Pakosz
KW Mniejszość Niemiecka

 


Radny
Kazimierz Mierzejewski
KWW "Niezależni" - Gminy Leśnica



Radny
Krzysztof Pospieschczyk
KW Mniejszość Niemiecka


Radny
Tomasz Sitnik
KWW Tomasza Sitnika