Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Transmisja z sesji Rady Miejskiej


Z A W I A D O M I E N I E

            Informuję, że w dniu 3 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA RADY MIEJSKIEJ

 1. Otwarcie sesji:
  • stwierdzenie quorum;
  • przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 listopada 2018 r.
 3. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
  • w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej;
  • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych;
  • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Leśnicy.
 4. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 7. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                          Przewodniczący

   Rady Miejskiej w Leśnicy

 

          /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA