Urząd Miejski w Leśnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR II/5/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej

Uchwała Nr II/5/18
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2, art. 18b ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z § 15 ust. 1 Statutu gminy Leśnica wprowadzonego uchwałą Nr XLVIII/268/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 3228) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej w Leśnicy:

1) Komisja Finansowo-Gospodarcza

a) Ryszard Froń,

b) Ryszard Golly,

c) Beata Socha,

d) Krzysztof Piechota;

2) Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

a) Rudolf Gajda,

b) Wiktor Barteczko,

c) Krzysztof Pospieschczyk,

d) Teodor Wyschka;

3) Komisja Infrastruktury Społecznej

a) Tomasz Sitnik,

b) Marek Nowak,

c) Zygmunt Pakosz,

d) Roland Reguła;

4) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

a) Roland Reguła,

b) Krzysztof Piechota,

c) Krzysztof Walusz,

d) Wiktor Barteczko;

5) Komisja Rewizyjna

a) Maria Reinert,

b) Teresa Kwoczała,

c) Krzysztof Walusz.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

 

PDFUCHWAŁA NR II/5/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-12-2018
  przez: Lidia Kremser-Tomeczek
 • opublikowano:
  07-12-2018 14:33
  przez: Marcin Mond
 • podmiot udostępniający:
  Referat Organizacji
  odwiedzin: 88
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×