Urząd Miejski w Leśnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR II/6/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych

Uchwała Nr II/6/18
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 3 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800, z 2002 r. Nr 14, poz. 138 , z 2003 r. Nr 33, poz. 280 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VII/34/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych, zmienionej Uchwałą II/6/14 z dnia 11 grudnia 2014 r. wprowadza się następującą zmianę:

§ 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wskazuje się Pana Rudolfa Gajdę i Pana Teodora Wyschkę jako wiceprzewodniczących rady właściwych do określenia w poleceniu wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady:

1) terminu i miejsca wykonywania zadania będącego podróżą służbową,

2) miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

PDFUCHWAŁA NR II/6/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-12-2018
  przez: Lidia Kremser-Tomeczek
 • opublikowano:
  07-12-2018 14:36
  przez: Marcin Mond
 • podmiot udostępniający:
  Referat Organizacji
  odwiedzin: 102
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×