Urząd Miejski w Leśnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR II/7/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Leśnicy

Uchwała Nr II/7/18
Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Leśnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Łukasza Jastrzembskiego – Burmistrza Leśnicy, w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze według I tabeli stanowisk wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) , starostów i marszałków województw, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936) w kwocie 4.700,00 zł,

2) dodatek funkcyjny według tabeli, o której mowa w pkt 1, w kwocie 1.900,00 zł,

3) dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2.640,00 zł,

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 13% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 611,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Leśnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 21 listopada 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

PDFUCHWAŁA NR II/7/18 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Leśnicy.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-12-2018
  przez: Lidia Kremser-Tomeczek
 • opublikowano:
  07-12-2018 14:38
  przez: Marcin Mond
 • podmiot udostępniający:
  Referat Organizacji
  odwiedzin: 110
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×