Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Konsultacje w przedmiocie zmiany przebiegu granic Osiedla Nr 1 i Osiedla Nr 2


O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 0050.9.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Leśnica, uprzejmie informuję, iż w dniu 19 grudnia 2018 roku o godzinie 18.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędą się konsultacje w przedmiocie zmiany przebiegu granic Osiedla Nr 1 i Osiedla Nr 2 w Leśnicy.

 

                                                                                                                     Burmistrz Leśnicy

                                                                                                                /-/ Łukasz Jastrzembski

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA