Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE W ROKU 2013 ZADANIA PUBLICZNEGO PN. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA


Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2013 zadania publicznego pn. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH
NA TERENIE GMINY LEŚNICA”
związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica poprzez organizacje
i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.224.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 3 stycznia 2013 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 28 lutego 2013 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęły 2 oferty na realizację ww. zadania.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.233.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 stycznia 2013 r., dnia 22 marca 2013 r. dokonała formalno-prawnej i merytorycznej oceny oferty i zaproponowała Burmistrzowi Leśnicy jej dofinansowanie, co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

Lp.
Nazwa podmiotu
Tytuł zadania
Wysokość przyznanych środków publicznych
1.
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
„Dzień Matki w Lichyni”
1 600 zł
2.
Ochotnicza Straż Pożarna w Lichyni
„Festyn Rodzinny – Lato w Lichyni”
2 173 zł
 
 
 
                                                                                  Burmistrz
                                                                                  (-) Łukasz Jastrzembski

PDFInformacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2013 zadania publicznego pn. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA.pdf

  

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA