Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

ZImowe utrzymanie dróg


Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2018/2019

Wykaz telefonów alarmowych

  1. DROGI WOJEWÓDZKIE

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu – Oddział Terenowy Olesno:

- Kierownik Oddziału Pan Tomasz Sosnowski: 34/350-91-90, 504 029 645

- Majster Pan Grzegorz Niezgoda: 34/350-91-90, 605 728 981

- Majster Pan Marcin Popczyk: 34/350-91-90, 504 029 623

- Majster Pan Rajmund Stefan: 34/350-91-90, 504 029 624

  1. DROGI POWIATOWE

Dyżurny akcji zimowej : 77/440 17 00 (w godzinach pracy urzędu), 602 297 839, 600 738 006.

Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych Pan Andrzej Ful : 77/440 17 16 (w godzinach pracy urzędu).

  1. DROGI GMINNE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy:

- w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 : 77/461 53 81,

- w dni robocze po godz. 15:00 oraz w dni wolne od pracy: 509 819 539.
 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu w czystości, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA