Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Harmonogram zebrań sołeckich


Serdecznie zapraszamy na zebrania wiejskie oraz zebrania mieszkańców Osiedli w Leśnicy z udziałem Burmistrza Leśnicy. Podczas zebrań przeprowadzone zostaną wybory sołtysów i rad sołeckich oraz zarządów osiedli.

Lp.

Sołectwo

Data i godzina  zebrania

Miejsce zebrania

1.

Zalesie Śląskie

07.01.2019 r.

godz. 1800

Dom Spotkań DFK

ul. Św. Jadwigi 6

2.

Czarnocin

08.01.2019 r.

godz. 1700

Klub Wiejski

ul. Wiejska 16

3.

Dolna

08.01.2019 r.

godz. 1900

Świetlica Wiejska

ul. Wiejska 30

4.

Kadłubiec

09.01.2019 r.

godz. 1800

Klub Wiejski

ul. Wiejska 93

5.

Łąki Kozielskie

10.01.2019 r.

godz. 1800

Klub Wiejski

ul. 1 Maja 35

6.

Lichynia

11.01.2019 r.

godz. 1730

Remiza OSP

ul. Daszyńskiego 24

7.

Krasowa

14.01.2019 r.

godz. 1700

Klub Wiejski

ul. Góry Św. Anny 127

Raszowa

8.

Raszowa

14.01.2019 r.

godz. 1900

Klub Wiejski

ul. Góry Św. Anny 127

9.

Góra Świętej Anny

15.01.2019 r.

godz. 1800

Klub Wiejski

ul. Szkolna 1

10.

Poręba

16.01.2019 r.

godz. 1800

Świetlica Wiejska

ul. Wiejska 57

11.

Wysoka

17.01.2019 r.

godz. 1800

Remiza OSP

ul. Strzelecka 67

12.

Leśnica – Osiedle Nr 1

24.01.2019 r.

godz. 1900

Urząd Miejski w Leśnicy

ul. 1 Maja 9

13.

Leśnica – Osiedle Nr 2

24.01.2019 r.

godz. 1700

Urząd Miejski w Leśnicy

ul. 1 Maja 9

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA