Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska


ZAWIADOMIENIE

 

Informuje się, że w dniu 14 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony  Środowiska z następującym porządkiem obrad:

  1. Opinia komisji w temacie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów inwestycji służących zaopatrzeniu w wodę.
  2. Sprawozdanie z działalność Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2018 rok.
  3. Sprawy bieżące.

 

 

   Przewodniczący Komisji

          /-/ Rudolf Gajda

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA