Urząd Miejski w Leśnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2018 Burmistrza Leśnicy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Leśnica

ZARZĄDZENIE  NR  0050.9.2018

Burmistrza Leśnicy

z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Leśnica

 

     Na podstawie § 4, § 5 i § 6 uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XXXIII/185/05 z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Leśnica, Burmistrz Leśnicy ustala, co następuje:

     § 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Miasta Leśnica w przedmiocie zmiany przebiegu granic Osiedla Nr 1 i Osiedla Nr 2 w Leśnicy.

     § 2. Konsultacje należy przeprowadzić w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Leśnicy.

     § 3. Konsultacje odbędą się w dniu 19 grudnia 2018 r. o godz. 1800 w sali posiedzeń im. Huberta Kurzała w Urzędzie Miejskim w Leśnicy.

     § 4. Powołuję komisję do spraw konsultacji z mieszkańcami w składzie:

 1. Pan Łukasz Jastrzembski,
 2. Pani Lidia Kremser-Tomeczek,
 3. Pan Damian Kiszka.

     § 5. W terminie do 7 dni od daty zakończenia prac związanych z przeprowadzeniem konsultacji komisja dokona zbiorczego zestawienia wyników i przedłoży Burmistrzowi.

     §  6. Zarządzenie podaje się do wiadomości mieszkańców miasta Leśnica w sposób zwyczajowo przyjęty.

     § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

              Burmistrz

 

   (-) Łukasz Jastrzembski

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.9.2018 Burmistrza Leśnicy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Leśnica.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-12-2018
  przez: Lidia Kremser-Tomeczek
 • opublikowano:
  09-01-2019 14:49
  przez: Marcin Mond
 • podmiot udostępniający:
  Referat Organizacji
  odwiedzin: 81
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×