Urząd Miejski w Leśnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 120.1.2019 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

ZARZĄDZENIE  NR 120.1.2019

BURMISTRZA  LEŚNICY

z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

 

            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) w związku z § 2 ust. 2 i 3 Instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140) zarządza się, co następuje:

     § 1. Wyznacza się Panią Jessikę Dronia – podinspektora w Referacie Organizacji na koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Leśnicy.

     § 2. Koordynator czynności kancelaryjnych odpowiada za sprawowanie bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw
i prowadzenia akt spraw.

     § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 120.2.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.

     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFZARZĄDZENIE NR 120.1.2019 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-01-2019
  przez: Lidia Kremser-Tomeczek
 • opublikowano:
  09-01-2019 14:55
  przez: Marcin Mond
 • podmiot udostępniający:
  Referat Organizacji
  odwiedzin: 109
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×