Urząd Miejski w Leśnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 0050.18.2019 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Leśnicy Nr 0050.17.2019 z dnia 7 stycznia 2019 w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZądzenie  Nr 0050.18.2019

BURMISTRZA LEśNICY

z dnia 9 stycznia 2019 r.

zmieniające zarządzenie Burmistrza Leśnicy Nr 0050.17.2019 z dnia 7 stycznia 2019

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

 

    Na podstawie art. 19, 20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zarządzam, co następuje:

 

    § 1. W zarządzeniu Burmistrza Leśnicy nr 0050.17.2019 z dnia 7 stycznia w sprawie powołania komisji przetargowej § 1.1. otrzymuje brzmienie:

§ 1.1. W celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica w 2019r

powołuje się komisję przetargową w następującym składzie:

 1. Teresa Ciecior                                      -  przewodnicząca,
 2. Jolanta Irzyk                                        -  członek,
 3. Andrzej Kosubek                                 -  członek,
 4. Maria Kempny                                     -  sekretarz;

 

2. Komisja przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia przekraczającego wyrażoną w złotych równowartości kwoty  30.000 EURO.

    § 2. 1. Dla prawomocności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej trzech członków komisji, w tym przewodniczącego
i sekretarza.

    2. Komisja działa w trybie i na zasadach określonych w  załączniku  do zarządzenia.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

              

PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.18.2019 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Leśnicy Nr 0050.17.2019 z dnia 7 stycznia 2019 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-01-2019
  przez: Maria Kempny
 • opublikowano:
  10-01-2019 15:17
  przez: Marcin Mond
 • podmiot udostępniający:
  Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych
  odwiedzin: 106
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×