Urząd Miejski w Leśnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Leśnica

Zarządzenie Nr 0050.19.2019

Burmistrza Leśnicy

 z dnia 10  stycznia 2019r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacji zadań z zakresu pomocy

społecznej na terenie Gminy Leśnica.

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2018r., poz. 450 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1. Ogłaszam  otwarty  konkurs  ofert  na  realizację w 2019 roku  zadań  z  zakresu pomocy  społecznej:

1. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych       i starszych mieszkańców gminy Leśnica.

2. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica.

§2. Treść ogłoszenia, stanowi  załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Leśnica oraz stronie internetowej www.lesnica.pl.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej  w  Leśnicy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

/-/ Łukasz Jastrzembski

PDFZarządzenie Nr 0050.19.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Leśnica.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-01-2019
  przez: Joanna Izbicka
 • opublikowano:
  10-01-2019 15:21
  przez: Marcin Mond
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy
  odwiedzin: 106
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×