Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej


ZAWIADOMIENIE

 

Informuje się, że w dniu 21 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej z następującym porządkiem obrad:

  1. Opinia komisji w temacie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Leśnica.
  2. Informacja dotycząca kosztów funkcjonowania Związku Międzygminnego „Jedź z nami” z siedzibą w Strzelcach Opolskich.
  3. Sprawozdanie z działalność Komisji Finansowo - Gospodarczej za 2018 rok.
  4. Sprawy bieżące.

 

    Przewodniczący Komisji

 Finansowo – Gospodarczej

          /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA