Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

ZNASZ GÓRĘ ŚW. ANNY? - WYPEŁNIJ ANKIETĘ!


Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety pod nazwą „Znaczenie potencjału geologicznego nieożywionych komponentów przyrody Góry Św. Anny w rozwoju geoturystycznym regionu oraz ich wykorzystanie w procesie edukacyjnym młodzieży szkolnej”. Badanie będzie trwało do końca lutego 2019 roku.

LINK do ankiety

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA