Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE W ROKU 2013 ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 5 ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA


Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2013 zadania publicznego pn. „Organizowanie wychowania i edukacji dla dzieci do lat 5 zamieszkałych na terenie gminy Leśnica” związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica poprzez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy Nr 0050.224.2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 28 lutego 2013 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęła 1 oferta na realizację zadania.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 0050.233.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 stycznia 2013r. w dniu 8 marca 2013 r. dokonała formalno-prawnej i merytorycznej oceny oferty i zaproponowała Burmistrzowi Leśnicy jej dofinansowanie, co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.
 
 
Lp.
Nazwa podmiotu
Tytuł zadania
Wysokość przyznanych środków publicznych  
1.
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej
ul. Klasztorna 2
47-150 Leśnica  
Organizowanie w Ochronce prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP wychowania i edukacji dla dzieci do lat 5 zamieszkałych na terenie gminie Leśnica
8 000 zł
 
 
 
                                                                                                  Burmistrz
                                                                                              /-/ Łukasz Jastrzembski
 
 
Leśnica, 2013-03-11
 

PDFInformacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2013 zadania publicznego pn. ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 5 ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA.pdf.pdf

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA