Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Nowo wybrani sołtysi i rady sołeckie


W czwartek 24 stycznia zakończyły się zebrania wiejskie, podczas których wybrano nowych Sołtysów i Rady Sołeckie oraz Przewodniczących i  Zarządy Osiedli w Leśnicy na kadencję 2019 -2023. Jedynie w sołectwie Kadłubiec nie udało się wybrać sołtysa i zarządzona została przerwa w zebraniu.

Wszystkim wybranym Sołtysom i Przewodniczącym Zarządów Osiedli składamy serdeczne gratulacje i życzymy wszelkiej pomyślności w działalności na rzecz swoich miejscowości.  

Lp.

Sołectwo

Sołtys

Rada sołecka

 

1.

Zalesie Śląskie

Krzysztof Piechota

Andrzej Wróbel, Norbert Gruszka, Irena Jaskóła, Adrian Lukosz, Witold Raś, Adrian Dworaczek, Krystian Piechota, Damian Waletzko

2.

Czarnocin

Izabela Macha

Alfred Kociok, Jan Koteluk, Lidia Karwot, Joachim Poloczek, Irena Lison

3.

Dolna

Brygida Kopa

Rudolf Cedzich, Walter Pordzik, Kamil Barteczko, Marcin Makosz, Michael Pordzik

4.

Kadłubiec

-----------

-------------

5.

Łąki Kozielskie

Teresa Kwoczała

Łukasz Kwoczała, Adrian Wylezik, Przemysław Garbacz, Karina Wylezik, Renata Sikora

6.

Lichynia

Agnieszka Milicz

Jan Barteczko, Jolanta Kroker, Klaudia Paczuła, Beata Warzecha, Adrian Dada

7

Krasowa

Józef Szerlowski

Piotr Polewka, Mirosław Knet, Krzysztof Kubata, Monika Termin, Józef Gruszkowski

8.

Raszowa

Maria Reinert

Renata Tomanek, Hubert Murlowski, Wilhelm Mateja, Teresa Polewka, Anna Winkler

9.

Góra Św. Anny

Tobiasz Szendzielorz

Dawid Guz, Mateusz Żyłka, Krzysztof Walusz, Rafael Migas, Gabriel Tworek

10.

Poręba

Piotr Pisarski

Alojzy Kwoczała, Henryk Mikołasz, Anna Kremser, Aneta Dombrowska, Mateusz Tiszbierek

11.

Wysoka

Piotr Romanków

Krzysztof Dąbrowski, Krzysztof Romanków, Marcin Skowronek, Marian Skowronek, Sylwester Spruch

12.

Leśnica Nr 1

Rafał Wieczorek

Barbara Gola, Ewelina Koppa, Hubert Mincer, Piotr Pixa, Piotr Paisdzior, Roland Reguła, Mateusz Mateja

13.

Leśnica Nr 2

Agnieszka Kojs

Józef Remet, Marek Nowak, Stanisława Glapa, Irena Hyclak, Iwona Niewiadomska

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA