Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej


ZAWIADOMIENIE

 

Informuje się, że w dniu 6 lutego 2019 r. (środa) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej z następującym porządkiem obrad:

  1. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
  2. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Leśnica.
  3. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśnica.
  4. Opinia komisji na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
  5. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Leśnicy za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne dla uczniów.
  6. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Społecznej za 2018 rok.
  7. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Infrastruktury Społecznej

/-/ Tomasz Sitnik

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA