Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

KRUS -informacje w 2019 r.


Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Strzelcach Opolskich przesyła w załączeniu następujące informacje:

DOCXUbezpieczenie zdrowotne – tryb dokonywania zgłoszeń.docx
DOCMoja Wizja Zero.doc
DOCXPrzyznane świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.docx
DOCXulotka Wypadki_ odszkodowania.docx
DOCXPortal dla rolników eKRUS.docx
DOCXJubileusze setnych urodzin.docx
JPEGJan Florczak 2.jpeg
JPEGElżbieta Wilczyńska2.jpeg
DOCCHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW.doc
JPEGApolonia Ziółkowska 1.jpeg
PDFlist- podziękowanie Pani Prezes KRUS.pdf
DOCXŻniwa 2019 r. w ocenie KRUS.docx
DOCXProcedura orzekania w KRUS – tryb i zasady.docx
DOCXUbezpieczenia zdrowotne- tryb dokonywania zgłoszeń.docx
JPEGKonkurs BGR 2019 rozstrzygnięty2.jpeg
DOCXKonkurs BGR 2019 rozstrzygnięty.docx
JPEGKonkurs BGR 2019 rozstrzygnięty1.jpeg
PDFPlakat_Moja Wizja Zero_final_do 31.10.2019.pdf
DOCXZmiana kwot przychodu decydujących o zwiększeniu lub zmniejszeniu emerytur i rent.docx
DOCXWażne dla rolników wyjeżdżających do pracy ( poza granicami Polski – obszar Unii Europejskiej ).docx
PDFPismo KRUS.pdf
DOCXInformacja ws. św. uzup. dla osób niezd. do sam egz. 30.08.2019 r. po ak....docx
Konkursy z nagrodami podczas dożynek w Górze Św. Anny
JPEGwystęp ucznów PSM I i II stopnia w Opolu.jpeg
JPEGwystąpienie Prezesa KRUS Aleksandry Hadzik.jpeg
JPEGwystąpienie Posła na Sejm RP Katarzyny Czochara.jpeg
JPEGwystąpienie Dyrektora Biura Prewencji Centrali KRUS Cezarego Nobisa.jpeg
JPEG17.06.2019 Gala wojewódzka - podsumowanie konkursów 5.jpeg
DOCXOPOLSKI KRUS WYBRAŁ LAUREATÓW.docx
JPEG17.06.2019 Gala wojewódzka - podsumowanie konkursów 4.jpeg
JPEG17.06.2019 Gala wojewódzka - podsumowanie konkursów 3.jpeg
JPEG17.06.2019 Gala wojewódzka - podsumowanie konkursów 2.jpeg
JPEG17.06.2019 Gala wojewódzka - podsumowanie konkursów 1.jpeg
DOCXUbezpieczenie zdrowotne – zasady obejmowania członka rodziny..docx
DOCX500 Plus dla niepełnosprawnych.docx
DOCXInformacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna..docx
DOCpodsumowanie 2.doc
JPEGP1000154.jpeg
JPEGP1000126.jpeg
DOCXMatki 4+ za ukryte dochody zapłacą odsetki.docx
DOCXUbezpieczenie społeczne rolników dla osób prowadzących.docx
DOCXJednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej.docx
PDFpismo Pani Prezes wakacje 2019.pdf
DOCXplakat kolonia 2019.docx
DOCKRUS zaleca większą ostrożność w nowym sezonie na kleszcze.doc
DOCXPoświadczenie dalszego prawa do pobierania polskich świadczeń emerytalno-rentowych.docx
DOCXUbezpieczenie Społeczne Rolników.docx
DOCXZasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej.docx
DOCXProgram Mama 4 Plus.docx
DOCXWeryfikacja rent rodzinnych.docx
DOCXJUŻ WKRÓTCE nowa edycja konkursów BGR I plastycznego.docx
DOCXWykorzystanie limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie.docx
DOCXArtykuł dot. świadczeń.docx
DOCXSkładki na ubezpieczenie społeczne rolników.docx
JPEG18.12.2018 Przedstawiciele opolskich Oddziałów wraz z Panią Wicewojewodą.jpeg
JPEG18.12.2018 Przedstawiciele opolskich Oddziałów wraz z Panią Wicewojewodą 3.jpeg
JPEG18.12.2018 Przedstawiciele opolskich Oddziałów wraz z Panią Wicewojewodą 2.jpeg
DOCX18.12.2018 OPOLSKIE ODDZIAŁY KRUS, OODR, ARiMR ORAZ KOWR PODPISAŁY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY.docx
PDFApel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw.pdf

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA