Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej


ZAWIADOMIENIE

Informuje się, że w dniu 7 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej z następującym porządkiem obrad:

  1. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Leśnica.
  2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Leśnica na lata 2018-2020 w 2018 roku.
  3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
  4. Opinia komisji na temat wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej”.
  5. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Infrastruktury Społecznej

/-/ Tomasz Sitnik

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA