Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Nabór wniosków - Wzmocnienie rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości


Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny realizujący Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR), finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działający na obszarze gmin: Strzelce Opolskie, Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Tarnów Opolski, Leśnica, Jemielnica, Ujazd, Walce, Izbicko ogłasza nabory wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przedsięwzięcia nr VII Wzmocnienie rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości.

Szczegóły w biurze Stowarzyszenia Kraina św. Anny ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, tel.: +48 77 44 67 131 lub na stronie internetowej www.annaland.pl.

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA