Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Nieodpłatna pomoc prawna


W związku z podpisanym aneksem do porozumienia nr 43/2018 w sprawie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Strzeleckiego zmienia się z dniem 1 marca 2019 r. lokalizację punktu, w którym udzielana jest pomoc prawna.

Gmina Leśnica udostępnia lokal znajdujący się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9 – pok. nr 16.

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym
  oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
  się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać                          

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  77 440 17 97

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: starostwo@powiatstrzelecki.pl

Inne informacje              

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są
w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

PUNKTY, W KTÓRYCH UDZIELANA JEST NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

„FUNDACJA HONESTE VIVERE” z siedzibą w Warszawie

( KRS 0000337010)

Lp.

Lokalizacja punktu

 

Dzień tygodnia

 

Godziny świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

1.

Ujazd - lokal znajdujący się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, przy ul. Sławęcickiej 19, sala posiedzeń Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości – II piętro.

Poniedziałek

7:30 - 11:30

2.

Od 01.03.2019 r. zmienia się lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Leśnica.

 

Leśnica - lokal znajdujący się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9 (lokal oznaczony numerem 16).

Wtorek

 

14:00 -18:00

 

3.

Jemielnica - lokal znajdujący się w siedzibie Urzędu Gminy
w Jemielnicy  przy ul. Strzeleckiej 67 (lokal oznaczony numerem 6 budynek nr 2 – sala posiedzeń).

Środa

11:30 – 15:30

4.

Izbicko- lokal znajdujący się w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku/Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku, przy ul. Powstańców Śląskich 12 (lokal jest oznaczony numerem 3).

Piątek

 

7:30 - 11:30

 

5.

Kolonowskie - lokal znajdujący się w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Kolonowskiem/ Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kolonowskiem, przy ul. Ks. Czerwionki 39 (lokal jest oznaczony numerem 11).

Piątek

8:00 – 12:00

 

Lp.

Lokalizacja punktu

 

Dzień tygodnia

 

Godziny świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

1.

Strzelce Opolskie- budynek Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2

(lokal oznaczony nr 7
- parter)

Poniedziałek

7:00-11:00

2.

Strzelce Opolskie- budynek Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2

(lokal oznaczony nr 7

- parter)

Wtorek

7:00-11:00

3.

Strzelce Opolskie- budynek Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2

(lokal oznaczony nr 7

- parter)

Środa

7:00-11:00

4.

Strzelce Opolskie- budynek Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2

(lokal oznaczony nr 7

- parter)

Czwartek

7:00-11:00

5.

Strzelce Opolskie- budynek Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2

(lokal oznaczony nr 7

- parter)

Piątek

7:00-11:00

PUNKTY, W KTÓRYCH UDZIELANA
JEST NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PRZEZ ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH

Lp.

Lokalizacja punktu

 

Dzień tygodnia

 

Godziny świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

1.

Zawadzkie - lokal znajdujący się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, przy
ul. Dębowej 11 (lokal oznaczony numerem A8).

Poniedziałek

13.00 – 17.00

13.30 -17.30*
*w miesiące nieparzyste tj. styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad.

2.

Strzelce Opolskie- budynek Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2

(lokal oznaczony nr 7

- parter)

Wtorek

14.00-18:00

3.

Strzelce Opolskie- budynek Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2

(lokal oznaczony nr 7

- parter)

Środa

14.00-18:00

4.

Strzelce Opolskie- budynek Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2

(lokal oznaczony nr 7

- parter)

Czwartek

14.00-18:00

5.

Strzelce Opolskie- budynek Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2

(lokal oznaczony nr 7

- parter)

Piątek

14.00-18:00

PDFHarmonogram udzielania nieodpłatnych porad prawnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 r..pdf
 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA