Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej


ZAWIADOMIENIE

Informuje się, że w dniu 12 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 12.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo–Gospodarczej z następującym porządkiem obrad:

  1. Zapoznanie się z informacją na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.
  2. Informacja na temat pozyskiwania środków finansowych na realizację gminnych zadań inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2018 roku.
  3. Informacja dotycząca realizacji poniesionych wydatków na działania promocyjne gminy w roku 2018.
  4. Analiza kosztów finansowych poniesionych na realizację działań inwestycyjnych i remontowych dróg gminnych w 2018 roku.
  5. Możliwości ograniczenia kosztów energii elektrycznej w budynkach będących własnością i w użytkowaniu gminy Leśnica.
  6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Finansowo-Gospodarczej

     /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA