Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Dzień Sołtysa


Z okazji Dnia Sołtysa

Wszystkim Sołtysom i Przewodniczącym Zarządów Osiedli Gminy Leśnica

składamy serdeczne podziękowania.

Kierujemy do Państwa wyrazy uznania za pełną poświęcenia

i zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności  oraz życzymy dużo zdrowia,

wszelkiej pomyślności, wytrwałości w realizacji planów i zamierzeń na rzecz Waszych

wspólnot sołeckich oraz zadowolenia z pełnienia funkcji społecznej.

 

Burmistrz Łukasz Jastrzembski

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w  Leśnicy

Leśnica, 11 marca 2018 r.

dziensoltys.jpeg

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA