Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej


ZAWIADOMIENIE

Informuje się, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej tj. Komisji Finansowo–Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. System opieki zdrowotnej na terenie gminy Leśnica.
  2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.
  3. Sprawy bieżące.
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA