Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej oraz Komisji Infrastruktury Społecznej


ZAWIADOMIENIE

 

Informuje się, że w dniu 15 maja 2019 r. (środa) o godz. 1430 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej oraz Komisji Infrastruktury Społecznej z następującym porządkiem obrad:

  1. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy.
  2. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.
  3. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Leśnica.
  4. Opinia komisji na temat projektu uchwały dotyczącej Statutu Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji.
  5. Zajęcie stanowiska w zakresie propozycji zmiany organizacji ruchu w Leśnicy, z wyłączeniem centrum miasta dla transportu ciężkiego.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Wizytacja obiektów użyteczności publicznej w Zalesiu Śląskim – komisja wyjazdowa.

 

 

                                               

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA