Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Infrastruktury Społecznej


Z A W I A D O M I E N I E

 

Informuje się, że w dniu 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Infrastruktury Społecznej z następującym porządkiem obrad:

  1. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Leśnica za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

      2.  Sprawy bieżące.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA