Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

2012.12.18:OGŁOSZENIE O PRZETARGU


rozmiar: 1,43 KB pobrań: 1 data: 2012-05-17 14:10:27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
Informuje się, o możliwości składania ofert cenowych na wykonanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej z płyty granitowej o wymiarach 70 cm x 90 cm i grubości płyty min. 4 cm. Treść jaka powinna zostać wyryta na tablicy została podana w załączniku. Tablica zostanie zamontowana na obiekcie stodoły wyremontowanej w ramach realizacji zadania pn. „Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy”.
Do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena.
Oferty można składać do dnia 21.12.2012 r. do godz. 1530 w Urzędzie Miejskim w Leśnicy pok. Nr 115. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 774639856.
Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2007-2013.

 

rozmiar: 1,43 KB pobrań: 1 data: 2012-05-17 14:10:27

 

rozmiar: 1,51 KB pobrań: 4 data: 2012-12-19 10:49:11

Zadanie pod nazwą
„Urządzenie Parku miejskiego w Leśnicy ”
zostało zrealizowane w 2012 r.
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA