Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Ptaki i ssaki siedlisk wodnych Śląska


Muzeum Śląska Opolskiego
oraz oddział
Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny
zapraszają na wystawę przyrodniczą

Ptaki i ssaki siedlisk wodnych Śląska

06.06.2019 – do odwołania

Muzeum Czynu Powstańczego

w Górze św. Anny,
ul. Leśnicka 28

Na wystawie zaprezentowano 99 preparatów sylwetkowych zwierząt z 74 gatunków (68 ptaków i 6 ssaków) z kolekcji współczesnej
i poniemieckiej Muzeum Śląska Opolskiego. Wśród eksponowanych okazów znalazły się zarówno gatunki znane i powszechnie występujące na obszarze Śląska, jak i gatunki rzadkie w skali regionu i kraju. Do najciekawszych należą: mewa mała Hydrocoleus minutus, nur czarnoszyi Gavia arctica, ostrygojad Haematopus ostralegus, lodówka Clangula hyemalis, szlachar Mergus serrator, uhla Melanitta fusca, markaczka Melanitta nigra, hełmiatka Netta rufina czy edredon Somateria mollissima. Niewątpliwą atrakcją wystawy są dwa, pochodzące z Opolszczyzny okazy bielika, z których jeden został spreparowany tak, aby ukazać blisko 2,5 metrową rozpiętość skrzydeł tego gatunku. Wszystkie zaprezentowanie na wystawie okazy zostały opatrzone cennymi informacjami na temat preferencji siedliskowych, częstości występowania i statusu ochronnego. Wystawa okraszona jest pięknymi zdjęciami autorstwa profesjonalnych fotografów przyrody.

Szczegóły tutaj

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA