Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Usuwanie azbestu - wstępny nabór wniosków


PDFOgłoszenie wraz z wnioskiem i załącznikami.pdf
OGŁOSZENIE
Burmistrza Leśnicy
o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań
z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Leśnica

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił w roku 2019 nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

W związku z powyższym Gmina Leśnica planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” - w 2019 r. Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Ewentualne koszty dodatkowe w/w zakresu poniesie właściciel nieruchomości, z której zebrany zostanie azbest.


W związku z powyższym Gmina Leśnica ogłasza wstępny nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu, zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie od dnia 12 czerwca 2019 r. do 21 czerwca 2019 roku (wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej www.lesnica.pl,) Wniosek można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim
w Leśnicy - pokój  nr 104.

Wnioski wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie należy składać w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, w pok. nr 107.

W przypadku dużej ilości wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

                                                                                             

Burmistrz

                                                        (-) Łukasz Jastrzembski

PDFOgłoszenie wraz z wnioskiem i załącznikami.pdf
 

 

 


 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA