Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Wyjazd rolników z powiatu strzeleckiego do Włoch


Gmina Strzelce Opolskie rozpoczyna realizację projektu pn: ”Dobre praktyki europejskie w zakresie optymalizacji wykorzystania wody w produkcji rolniczej i uprawach w gospodarstwach rolnych - wyjazd studyjny do Włoch” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Partnerami gminy realizującymi wspólnie ten projekt jest  Stowarzyszenie Opolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz gmina Jemielnica.

Więcej informacji:
DOCWłochy.doc
 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA