Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

DARMOWA PORADNIA RODZINNA


Dom Pielgrzyma
al. Jana Pawła II 7
47-154 Góra Św. Anny
tel. 0.77/46 25 301, fax 0.77/46 25 320

Poradnia czynna:
Piątek, g. 15.30-18.30
Sobota, g. 10.30-18.00
 
Porad udzielają w zależności od pełnionych dyżurów:
- Psycholog
- Pedagog
- Prawnik (dla osób skierowanych przez psychologa lub pedagoga)
 
Należy umówić się na określoną godzinę do wybranego specjalisty:
tel. 787 177 062
 
Telefon czynny od poniedziałku do soboty wyłącznie w godzinach: 18.00-20.00

Świadczy nieodpłatne usługi w zakresie:
 
- Pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów osobistych i rodzinnych
- Możliwość porozmawiania o sprawach dotyczących własnego 
  rozwoju oraz funkcjonowania w środowisku
- Skorzystanie z terapii indywidualnej lub rodzinnej
- Poradnictwo w sytuacjach kryzysowych - problemy wychowawcze,
   małżeńskie, przemoc domowa.

 

 

 

 
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA