Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej oraz Komisji Infrastruktury Społecznej


ZAWIADOMIENIE

 

Informuje się, że w dniu 1 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej oraz Komisji Infrastruktury Społecznej z następującym porządkiem obrad:

  1. Informacja na temat „Wieloletniego programu rozwoju i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej na lata 2016, 2017, 2018”.
  2. Informacja na temat zadania dotyczącego „Realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy”.
  3. Budżet Zakładu Komunalnego w Leśnicy: realizacja zadań planowanych, w tym inwestycyjnych; działania w zakresie ograniczenia strat wody; nieściągalność należności; wpływ zmiany ceny energii elektrycznej na ceny wody i odprowadzanie ścieków.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wizytacja obiektów użyteczności publicznej w Zalesiu Śląskim – komisja wyjazdowa.
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA