Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Raport dotyczący suszy


Państwowy Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław opublikował kolejny Raport dotyczący suszy. Informacje dotyczące Gminy Leśnica można sprawdzić pod poniższym linkiem:

http://susza.iung.pulawy.pl/tabele/1611043/

http://susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Wszelkie informacje dotyczące suszy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, pokój nr 103 lub 104, bądź telefonicznie : 77 4639855

Wniosek o oszacowanie szkód można pobrać w Urzędzie Miejskim w Leśnicy pok. 104,  bądź poniżej:

DOCWzór wniosku o szacowanie strat - susza.doc

DOCXKlauzula informacyjna (RODO) dla producenta rolnego(1).docx

DOCZałącznik Nr 1.1 do wniosku - oswiadczenie o towarowej produkcji zwierzęcej.doc

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA