Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY


UWAGA MIESZKAŃCY  MIASTA
I  GMINY  LEŚNICA

Niniejszym przypomina się o przedłożeniu przez osoby fizyczne Burmistrzowi Leśnicy  informacji o rodzaju , ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest.

Druki zgłoszeń znajdują się:


 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA