Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SESJA RADY MIEJSKIEJ


Z A W I A D O M I E N I E

 

            Informuję, że w dniu 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

SESJA RADY MIEJSKIEJ

1. Otwarcie sesji:

a. stwierdzenie quorum;

b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 czerwca 2019 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania majątku i dokumentacji Publicznego Gimnazjum  im. Św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy.

7. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.

9. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

11. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                          Przewodniczący

       Rady Miejskiej w Leśnicy

 

             /-/ Ryszard Froń

Projekty uchwał

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA