Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej


ZAWIADOMIENIE

 

Informuje się, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej z następującym porządkiem obrad:

1. Opinia komisji w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2023.

2. Opinia komisji na temat wniosku o udzielenie ze środków Gminy Leśnica dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

3. Sprawy bieżące.

4. Wizytacja placówek oświatowych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 – komisja wyjazdowa.

 

                                               Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej

                                               Tomasz Sitnik

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA