Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Leśnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 0050.91.2019 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 10 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.91.2019

BURMISTRZA  LEŚNICY

z dnia  10 września 2019 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku              publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019r. poz. 688, 1570) oraz § 11 ust. 1 Programu         współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami                   prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok 2019  zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję konkursową w składzie:

 

Joanna Izbicka            - Przewodniczący komisji

Anna Cieciuch            - członek

Agnieszka Pankala     - członek

 

celem zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ogłoszonego Zarządzeniem 0050.82.2019 z dnia 8 sierpnia 2019r.

 

§ 2. Zadaniem komisji konkursowej jest zaopiniowanie zgłoszonych ofert zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

 

§ 3. Komisja konkursowa zobowiązana jest przygotować protokół z przeprowadzonych czynności zawierający uzasadnienie  wyboru oferty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.     o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 4. Wyniki przeprowadzonego konkursu zatwierdza Burmistrz Leśnicy.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Leśnicy

                 /-/ Łukasz Jastrzembski

PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.91.2019 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 10 września 2019 r.w sprawie powołania komisji konkursowej .pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  11-09-2019
  przez: Dorota Wieczorek
 • opublikowano:
  11-09-2019 08:09
  przez: Dorota Wieczorek
 • zmodyfikowano:
  11-09-2019 08:11
  przez: Dorota Wieczorek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Leśnicy
  odwiedzin: 126
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl