Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

HARMONOGRAM PRZYWOZÓW I ODWOZÓW UCZNIÓW DO SZKÓŁ


a

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA